facebook

Innisfree Jeju Volcanic Pore Cleasing Foam


- A pore-cleansing foam containing Jeju volcanic scoria that strongly absorbs sebum and purifies clogged pores
 - Volcanic scoria–One of Jeju’s natural ingredients
Jeju volcanic scoria is an alkaline substance with pH level similar to the human body. It is an ingredient free from impurities.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top