facebook

Joyful Bath Co Lil Soap & Salt Bucket Gift Set, Renewing Vanilla 


Kết hợp xà bông và muối cho liệu pháp nhân đôi cho việc tắm! Cùng với sự lựa chọn của bạn là xà bông Handmade Botanical Soap (một thanh 5.3 oz. ) và muối Signature Bath Salts (một lọ 8-10 oz.) trong một cái xô nhỏ nhắn dễ thương.

Sản xuất tại Mỹ

Thành phần:
Bath Salts:

Bath Bar:

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


Công ty Happy Skin Vietnam

Top