facebook

Lash Power Feathering Mascara


Cây cọ có chiều dài và tách tinh chỉnh cộng với một cái nhìn có lông mềm mại và cảm thấy sau lần sử dụng. Tất cả trong một công thức mà vẫn đặt cho đến 12 giờ, chưa loại bỏ dễ dàng bằng nước ấm.

(0.21 oz.)

Để gỡ bỏ, sử dụng ngón tay để giật gân nước ấm lên lông mi nhiều lần và nhấn nhẹ nhàng (nhiệt độ tắm là lý tưởng, 103 F). Hoặc, ướt một miếng bông với nước ấm, sau đó lau sạch. Không đề xuất để sử dụng với Lash Building Primer.

Create a feathery-soft lash look with length and separation by applying as many coats as desired. To remove, use fingertips to splash warm water on lashes several times and press gently (bath temperature is ideal, 103 F). Or, wet a cotton pad with warm water, press to eye, then wipe away. Not recommended for use with Lash Building Primer.

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top