facebook

MAC All Blending Sponge


An ultra-soft, latex-free sponge shaped for a more controlled and flawless application of cream and liquid foundations and makeup products. Now in a vivid coral colour.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top