facebook

MAC Pro Performance Sponge


A sponge designed and shaped to enable precise application and blending of liquid or cream formulas in hard-to-reach areas of the face. Latex-free. Now in a vivid coral colour.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top