facebook

Real Techniques Mini Trio Brush Set


Real Techniques Mini Trio Brush Set can be used with liquid foundation or concealer to touch up throughout the day.

Includes:

  • Mini Foundation Brush
  • Mini Shading Brush
  • Mini Face Brush
  • Mini pouch

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top