facebook

Mother's Special Blend All Natural Skin Toning Oil 


For That Special Time, Before. . . During. . . and After Pregnancy.

  • Tones Skin and Help Prevent Stretch Marks.
  • Safe
  • All Natural

Also can be used for toning skin during weight loss and fitness programs.  Excellent for massage.

Fragrance Free.

The bottle is made of PET.  Please recycle or re-use.

Warnings

There are no preservative in this product.  Water should never enter the bottle.  Keep spout closed at all times except for dispensing.

Mountain Ocean


Dành cho khoảng đặc biệt, trước. . . trong . . . và sau khi mang thai.

Làm sáng da và ngăn ngừa các vết rạn
An toàn
Hoàn toàn tự nhiên
Ngoài ra có thể sử dụng cho da săn chắc trong chương trình giảm cân và tập thể dục. Tuyệt vời cho massage.

Không mùi hương nhân tạo.

Các chai được làm bằng PET. Vui lòng tái chế hoặc tái sử dụng.

Cảnh báo
Không có chất bảo quản trong sản phẩm này. Không để nước rơi vào chai. Giữ vòi đóng trừ khi cần dùng.

Mountain Ocean

For best results: Use at least 3 months before and after childbirth.  Apply after bath or shower when skin is warm and moist.

Product will cloud and solidify below 72° F.  To re-emulsify, place in hot water, shake well before using. 


Để hiệu quả tốt nhất: Sử dụng ít 3 tháng trước và sau khi sinh. Dùng sau khi tắm khi da còn ấm và ẩm.
Sản phẩm cần giữ ở nơi mát mẻ và cố định dưới 72 ° F. Để tránh đông đặc, đặt vào nước nóng, lắc đều trước khi sử dụng.

Almond Oil, Pecan Oil, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Cocoa Butter, Vitamin E

Bình luận


Công ty Happy Skin Vietnam

Top