facebook

Neova Refining Eye Lift 


AHK Copper Peptide Complex®
Healing The Wounds Of Time®

  • A new generation in peptide technology
  • Utilizing a revolutionary patented tripeptide, AHK, Neova® Advanced offers precise delivery of copper deep into the skin
  • Copper is essential for collagen & elastin production, & healthy, radiant skin

Highly effective, ultra-hydrating serum with Copper Peptide Complex® tightens, tones and immediately minimizes the appearance of fine lines and wrinkles.

Refining Eye Lift with Copper Peptide Complex® strengthens delicate skin around the eye, relieves puffiness and temporarily relaxes facial muscles to reduce the appearance of dynamic fine lines and wrinkles.

Neova is formulated by PhotoMedex, a leading supplier of advanced, clinical skincare products.  Procyte, its subsidiary, was the first to establish that Copper can preserve and restore healthy skin and hair.  Its groundbreaking GHK and AHK Copper Peptide Complex® technologies are validated in controlled clinical studies and are now considered fundamental to the future of skin and hair health and reparative wound care.

Copper, The Science of Skin Care.

Made in USA
Additional Product Information:

We are not associated or affiliated with Neova and are not a licensed retailer of Neova.  Neova guarantees this product only when sold through authorized retailers, and cannot guarantee the authenticity of any product sold by an unauthorized retailer.  We cannot guarantee that this product is covered by any manufacturer's warranties or eligible for any manufacturer's rebate.  If the UPC codes or other tracing codes are missing from any product container of a Neova product, please retain your purchase receipt to assist in the tracing of that product in the unlikely event it is defective.

để:

Một thế hệ mới trong công nghệ peptide

Bằng cách sử dụng một  bằng sáng chế mang tính cách mạng, AHK, Neova® nâng cao cung cấp giao hàng chính xác của đồng sâu vào da

Đồng là điều cần thiết cho sản xuất collagen và elastin, và khỏe mạnh, làn da rạng rỡ

Hiệu quả cao, siêu dưỡng ẩm huyết thanh với Copper Peptide Complex® thắt chặt,   ngay lập tức làm giảm thiểu sự xuất hiện của đường nhăn và nếp nhăn.

Lift Refining Eye với Copper Peptide Complex® củng cố da nhạy cảm quanh mắt, làm giảm bọng và tạm thời làm thư giãn các cơ mặt để giảm sự xuất hiện của đường nhăn và nếp nhăn động.

Neova được xây dựng bởi PhotoMedex, một nhà cung cấp hàng đầu của tiên tiến, các sản phẩm chăm sóc da lâm sàng. Procyte, công ty con của nó, là người đầu tiên để thiết lập mà đồng có thể bảo tồn và phục hồi làn da và mái tóc khỏe mạnh. Đột GHK và AHK Copper Peptide Complex® công nghệ của nó được xác nhận trong các nghiên cứu lâm sàng có kiểm soát và bây giờ được coi là nền tảng cho tương lai của làn da và mái tóc khỏe và chăm sóc vết thương  

sản xuất tại Mỹ

Thông tin sản phẩm:

Chúng tôi không liên kết hoặc liên kết với Neova và không phải là một nhà bán lẻ có giấy phép của Neova. Neova đảm bảo sản phẩm này chỉ được bán thông qua các nhà bán lẻ khi ủy quyền, và không thể đảm bảo tính xác thực của bất kỳ sản phẩm được bán bởi một nhà bán lẻ trái phép. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng sản phẩm này được bao phủ bởi bất kỳ bảo hành của nhà sản xuất hoặc đủ điều kiện để giảm giá bất kỳ nhà sản xuất. Nếu các mã UPC hoặc mã truy tìm khác đang mất tích từ bất kỳ thùng đựng sản phẩm của một sản phẩm Neova, xin hãy giữ lại biên lai mua hàng của bạn để hỗ trợ trong việc truy tìm của sản phẩm đó trong trường hợp không chắc nó là khiếm khuyết.

©Neova

Apply gently to area around the eyes, morning and evening.  Avoid getting into eyes.

Áp dụng nhẹ nhàng khu vực quanh mắt, buổi sáng và buổi tối. Tránh để vào mắt.

Water, Cyclomethicone, Dimethicone, Polyacrylamide, C13 14 Isoparaffin, Laureth 7, Acetyl Hexapeptide 3, Polysorbate 20, Alanine/Histidine/Lysine Polypeptide Copper HCl, Sodium Hyaluronate (Hyaluronic Acid), Sodium Carboxymethyl Beta Glucan, Camellia Oleifera Extract (Green Tea), Vitis Vinifera Seed Extract (Grape), Glycerin, Ubiquinone (Coenzyme Q10), Oenothera Biennis Oil (Evening Primrose), Squalane, Ilex Paraguariensis Leaf Extract (Paraguay Tea), Centella Asiatica Extract (Gotu Kola), Echinacea Pupurea Leaf Extract (Coneflower), Saccharomyces Lysate Extract, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Ethylhexyl Palmitate, Capric/Caprylic Stearic Triglyceride, Butylene Glycol, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Chlorophenesin, Methylparaben, Benzoic Acid, Fragrance

Bình luận


Công ty Happy Skin Vietnam

Top