facebook

Olay Regenerist Micro-Sculpting Eye Cream and Lash Serum Duo Dual-ended product treats both skin and lashes

  • Energizes and firms the area around your eyes, and instantly thickens the look of lashes
  • 2-in-1 innovation provides total eye transformation
  • Designed to reveal younger, brighter and more energized-looking eyes
  • Formulated with advanced ingredients that penetrate deep into your skin's surface to help re-energize the area around your eyes
  • Duo includes a Micro-Sculpting Eye Cream (0.34 fl. oz.) and Lash Serum (0.17 fl. oz.)

Brighten up and energize the look of your eyes. Olay Regenerist Micro-Sculpting Eye Cream and Lash Serum Duo is a 2-step treatment, specifically designed to reveal eyes that “wow!” The Olay Regenerist Lash Serum instantly thickens and enhances the appearance of your lashes. Simultaneously, the Eye Cream, featuring an advanced amino-peptide + B3 complex that penetrates deep into the skin’s surface, treats the area around your eyes for firmer, younger-looking skin. Simply massage in a small amount of eye cream to brighten and firm skin’s appearance. Next, apply the Lash Serum as you would mascara to instantly thicken and define the appearance of lashes. After letting the serum dry, your eyes are ready to “wow!” Or, if you’d like an even bolder look, you can finish with your favorite mascara. Olay Regenerist Micro-Sculpting Eye Cream and Lash Serum Duo is everything you need for younger, energized-looking eyes.

1-800-285-5170

Made in USA

Warnings

Warning: Always use in a sanitary manner, do not share; do not dilute; never use if your eye is irritated, infected, or scratched. In extreme cases, eye infections can lead to blindness. Consult an eye doctor immediately in case of injury.

©Procter & Gamble

Sản phẩm Dual-ended dùng cho cả da và lông my

  • khu vực xung quanh mắt của bạn, và ngay lập tức dày nhìn của lông mi
  • 2-trong-1 đổi mới cung cấp tổng số chuyển đổi mắt
  • Được thiết kế để trông  trẻ hơn, sáng hơn và đôi mắt tràn đầy sinh lực hơn khi nhìn
  • Công thức với các thành phần tiên tiến xâm nhập sâu vào bề mặt da của bạn để giúp tái tiếp sinh lực cho khu vực xung quanh mắt của bạn
  • Duo bao gồm một Cream Micro-Sculpting Eye (0.34 fl oz..) Và Lash Serum (0.17 fl oz..)
Làm sáng lên và tiếp sinh lực cho cái nhìn của đôi mắt của bạn. Olay Regenerist Micro-Sculpting Cream Eye và Lash Serum Duo là một điều trị 2 bước, thiết kế đặc biệt để lộ đôi mắt "wow!" Các Olay Regenerist Lash Serum ngay lập tức dày và tăng cường sự xuất hiện của lông mi của bạn. Đồng thời, các Eye Cream, có hình một amino-peptide + B3 phức tạp cao cấp mà thấm sâu vào bề mặt da, đối xử với khu vực xung quanh mắt của bạn vững chắc hơn cho làn da, trông trẻ hơn. Đơn giản chỉ cần massage một lượng nhỏ kem mắt để làm sáng da và sự xuất hiện của doanh nghiệp. Tiếp theo, áp dụng các Serum Lash như bạn sẽ mascara để ngay lập tức dày lên và xác định sự xuất hiện của lông mi. Sau khi để khô trong huyết thanh, đôi mắt của bạn đã sẵn sàng để "wow!" Hoặc, nếu bạn muốn một cái nhìn mạnh dạn hơn, bạn có thể kết thúc với mascara yêu thích của bạn. Olay Regenerist Micro-Sculpting Cream Eye và Lash Serum Duo là tất cả mọi thứ bạn cần cho trẻ, tràn đầy sinh lực mắt nhìn.
Sản xuất tại Mỹ
Cảnh báo
Cảnh báo: Luôn luôn sử dụng một cách hợp vệ sinhkhông pha loãng; không bao giờ sử dụng nếu mắt của bạn bị kích thích, bị nhiễm bệnh, hoặc bị trầy xước. Trong trường hợp nặng, nhiễm trùng mắt có thể dẫn đến mù lòa. Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ mắt ngay lập tức trong trường hợp chấn thương.

Micro-Sculpting Eye Cream:  Massage a small amount of eye cream under eye, on the eyelid, and around the crows’ feet until thoroughly absorbed. Use twice daily, morning and evening. Avoid direct contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.

Lash Serum:  Apply lash serum directly on the lashes from base to tip using the mascara brush. Use twice daily, in the morning with your normal mascara and evening.

Micro-Sculpting Cream Eye: Massage một lượng nhỏ kem mắt dưới mắt, trên mí mắt, và xung quanh chân của quạ cho đến khi hấp thu hoàn toàn. Sử dụng hai lần mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi tối. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt. Nếu xảy ra tiếp xúc, rửa kỹ bằng nước.

Lash Serum: Thoa serum lash trực tiếp trên lông mi từ gốc đến ngọn bằng cách sử dụng bàn chải mascara. Sử dụng hai lần mỗi ngày, vào buổi sáng với mascara của bạn bình thường và buổi tối.

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top