facebook

Clarins Online Only Blush Prodige


Clarins Blush Prodige is a soft mineral blush powder that glides perfectly over skin and blends naturally and evenly. Each luminous shade is accompanied by a complementary trio to highlight cheekbones with an immediate and natural-looking glow.

(0.26 oz.)

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top