facebook

Tokyo Milk Opera Mint Lip Balm 0.22 oz (6.5 ml)


The sweetest lips await.

A blend of refreshing Peppermint, creamy Tahitian Vanilla and rich Peruvian Cocoa leaves your lips soft, and his wanting more.

 

Đang cập nhật

Helianthus Annuus (Sunflower) Oil, Beeswax (Apis Mellifera), Vitamin E, Aloe Vera (Aloe Barbadensis), Shea Butter

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top