Perfectly Real™ Makeup

Perfectly Real™ Makeup


 Công thức không chứa dầu và không gây mụn.

Dùng cho những vùng cần thiết, đặc biệt là dọc theo quai hàm.

Đang cập nhật

Bình luận


Top