facebook

ScandalEyes Waterproof Mascara


Với một thương hiệu bàn chải mới và công thức sáng tạo, được chuẩn bị để cho lông mi bạn trở nên hoàn hảo. Hình, đầy đặn, và phóng đại để hoàn thiện. Không giải quyết cho bất cứ điều gì ít hơn. Hãy là một phần của cuộc cách mạng lash. Bàn chải Max Mật độ mới, đó là lớn hơn 50% * và dày hơn, bao gồm lông mi của bạn với sự quan tâm - từ góc này sang góc kia. Với khối lượng tai tiếng mở mắt, mascara này nên cần phải có giấy phép. Xem lông mi giả trở thành một điều của quá khứ, như ScandalEyes mascara trở thành vũ khí sắc đẹp cuối cùng trong make-up túi của bạn. Cuộc cách mạng Rimmel này có 3x collagen * cho dày hơn một chút, lông mi chạm khắc, 3x keratin * cho lông mi khỏe mạnh và ... 3x thái độ để đảm bảo tạo nên mọt sự ấn tượng! Đối với hàng mi it¿s rất ngon gần như tội phạm! Mở ra cây cọ chải của Rimmel London¿s ScandalEyes mới mascara. Bắt đầu thực  hiện lần lượt, và nếu có ai hỏi ... bạn đã làm nó!

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top