facebook

Smoky Stretch Lengthening & Defining Mascara


Đây là:
Một mascara tạo độ dài vô hạn, định nghĩa chính xác, và chia ly chuyên gia.

Những gì nó làm:
Smoky Stretch Lengthening & Defining Mascara được xây dựng với một Complex Flex Control, để kéo dài lông mi trong khi tạo ra định nghĩa lý tưởng và chia ly. Được thiết kế để kẹp lông mi tại cơ sở của họ và dễ dàng chải qua mỗi và mỗi một, cọ chải lược sáng tạo này cung cấp cho lông mi một không thể cưỡng lại, tự nhiên tăng cường cái nhìn.

Có gì khác mà bạn cần biết:
Sản phẩm này được kiểm nghiệm.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top