facebook

bareMinerals Smoothing Face Brush


For professional blending, apply Complexion Rescue using bareMinerals Smoothing Face Brush.

  • Dual fiber synthetic brush provides control and diffusion for a soft, smooth application.
  • Dome-shape design blends seamlessly for an airbrushed effect.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top