facebook

Superprimer Colour Corrects Discolourations


Trọng lượng nhẹ, kem lót không dầu tạo ra một lót trang điểm lý tưởng. Màu sắc điều chỉnh một loạt các mối quan tâm, chuẩn bị cho ứng dụng trang điểm và sử dụng. Màu sắc lướt trên đồng đều, chính xác.

Đang cập nhật

For best results, apply after 3-Step Care System. Smooth over entire face or where needed with fingertips, or makeup sponge before foundation.

Bình luận


Top