facebook

Palladio Ultra Bold Eye Liner Marker


Quick-drying & waterproof, Palladio's Ultra Bold (and ultra-pigmented) Eye Liner Marker creates bold, dramatic lines in just one stroke. The application is smooth, mess-free and long-lasting.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top