facebook

Vaseline Lip Therapy Advanced Formula


Đang cập nhật

Đang cập nhật

Active Ingredients: White Petrolatum USP (100%) (Purpose: Skin Protectant) Inactive Ingredients: Flavor 1/21/10

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top