facebook

L'oreal Visible Lift Blur Blush


L'Oreal Visible Lift Blur Blush has an opti-blur technology that provides a beautiful sheer color. It provides anti-aging benefits while giving you a smooth finish you'll love.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top