facebook

Ziaja Manuka Tree Purifying


 Ziaja state:  Gently exfoliating, moisturising night cream with 3% almond acid.
Deeply purifying active ingredients: anti-acne, exfoliating almond acid antibacterial manuka leaves extract astringent, soothing zinc gluconate.
• Exfoliates and regenerates the skin without causing irritation. 
• Reduces acne lesions.
• Brightens skin discoloration caused by sun and inflammation.
• Reduces blackheads and dilated pores.
• Moisturises, improves skin firmness and elasticity.
• Evens out the skin tone.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


Minh Lan

Minh Lan Mụn giảm sưng và gom cồi khá nhanh. Chấm lên mụn sưng tấy trước khi đi ngủ thì sáng ngủ dậy mụn đã hết sưng và khô đầu. Vết mụn chín khá nhanh, sau khoảng 3-4 ngày thì khô và gom hết cồi. Điểm cộng cho sản phẩm là có thể sử dụng sản phẩm sau mụn để xử lý vết thâm.

3 năm trước · ·
Mụn giảm sưng và gom cồi khá nhanh. Chấm lên mụn sưng tấy trước khi đi ngủ thì sáng ngủ dậy mụn đã hết sưng và khô đầu. Vết mụn chín khá nhanh, sau khoảng 3-4 ngày thì khô và gom hết cồi. Điểm cộng cho sản phẩm là có thể sử dụng sản phẩm sau mụn để xử lý vết thâm.
  Hủy
Top