NARS Larger Than Life Long Wear Eyeliner

REVIEW OF THE MONTH

NARS Larger Than Life Long Wear Eyeliner

Tớ rất lười trang điểm, đặc biệt là kẻ mắt, kiểu thiếu kiên nhẫn, vẽ mãi không đẹp; hôm nào giỏi lắm thì cũng chỉ đẹp được 1 mắt, bên còn lại cứ lệch mút chỉ 🙁 Thế nên lúc nào tớ cũng ước tìm được 1 loại kẻ mắt dễ

Phù hợp với loại da

Thương hiệu


Top