Burt’s Bee Soap Bark & Chamomile deep cleansing cream

REVIEW OF THE MONTH

Burt’s Bee Soap Bark & Chamomile deep cleansing cream

Thời tiết đã chuyển mùa nên mình cũng bắt đầu chuyển dần sang quy trình cham sóc da có khả năng dưỡng ẩm cao hơn. Trước hết là bắt đầu với bước làm sạch, như các bạn đã biết, trong mùa nóng, mình sử dụng các sản phẩm dạng tạo

Phù hợp với loại da

Thương hiệu


Top