Burt’s Bees Peach & Willow Bark Deep Pore Scrub

REVIEW OF THE MONTH

Burt’s Bees Peach & Willow Bark Deep Pore Scrub

Cảm nhận Không đau như St. Ives Apricot Scrub nhưng Burt’s Bees Peach & Willow Bark Deep Pore Scrub không kinh tế bằng, còn nếu so hẳn với hàng cao cấp như Gentle Buffing Cream thì chắc chắn tẩy tế bào chết vật lý của Burt’s Bees không đã và hiệu

Phù hợp với loại da

Thương hiệu


Top