Thayers Alcohol-Free Witch Hazel with Organic Aloe Vera

REVIEW OF THE MONTH

Thayers Alcohol-Free Witch Hazel with Organic Aloe Vera

Chúng ta thường bỏ thật nhiều thời gian, công sức thậm chí là tiền bạc để đi tìm những điều cao siêu, phức tạp để rồi cuối cùng lại nhận ra cơ bản, đơn giản luôn là tốt nhất! Trong dưỡng da cũng thế, trước đây tớ cứ mê mệt

Phù hợp với loại da

Thương hiệu


Top