Kiểm tra Da

Siêu Phẩm Nền MUFE Water Blend

Bài test da ba gồm 16 câu hỏi cần thiết để xác định chính xác loại da của bạn.

Bài test da sẽ xác định chính xác nhóm da và đưa ra liệu trình phù hợp để bạn chăm sóc da tốt hơn.

Dài nhưng đáng, chỉ cần làm 1 lần, bạn sẽ không bao giờ còn phải hỏi vấn đề thực sự của da mình? Cách xử lý triệt để? Tôi nên mua mỹ phẩm gì? Ở đâu? v.v..

Thời gian

3-5 phút

Cách thức

Tick vào câu trả lời phù hợp với bạn.

Chi phí

Miễn phí

X
Top