6-hydroxy-5-methoxyindole

Tên gọi khác: 6-hydroxy-5-methoxyindole

6-hydroxy-5-methoxyindole– một chất tạo sắc tố da được dùng thúc đẩy sự tổng hợp melamine. Do đó nó được đưa vào các loại mỹ phẩm tạo cái nhìn rám nắng, với dihydroxyacetone. Nó được xem là tạo ra chất lượng màu da mà thu được từ màu nâu tự nhiên.


Top