Capryloyl collagenic acid

Tên gọi khác: Capryloyl collagenic acid

Capryloyl collagenic acid– lipoamino acid này được phát hiện có tính kháng khuẩn giống benzoyl peroxide khi kiểm nghiệm với các vi khuẩn S.aureus, S. epidermidis và P.acnes. Kết quả kiểm tra cho thấy tính hiệu quả nhất và giúp điều trị các trường hợp mụn vulgaris nhẹ, mặc dù nó cũng chỉ ra một số kết quả tích cực với các trường hợp mụn vừa và mụn xấu. bên cạnh giảm bớt các thương tổn do viêm, nó không tác động đến mụn trứng cá và nang. Khi ngưng điều trị, sẽ có sự tái phát nhẹ các thương tổn do mụn.


Top