Carrot oleoresin

Tên gọi khác: Carrot oleoresin

Carrot oleoresin– có tính dưỡng ẩm tốt. Thành phần này được tìm thấy hơn nửa các sản phẩm chăm sóc tóc.


X
Top