Cetyl alcohol 40

Tên gọi khác: Cetyl alcohol 40

Cetyl alcohol 40– một chất bảo quản và chất vận chuyển giống với còn cetyl


Top