Cetyl esters

Tên gọi khác: Cetyl esters

Cetyl esters– được dùng trong quá trình điều chế nhằm mang đến cơ thể chất nhũ hóa. Nó cũng là chất tạo sự ổn định và độ đặc trong điều chế. Cetyl esters thường không thể phân biệt với sáp từ dầu cá nhà táng tự nhiên kể cả về cấu tạo lẫn tính chất. Cetyl ester được điều chế từ sự kết hợp giữa rất nhiều các loại este béo khác nhau với cetyl palmitate.


Top