Carrier

Tên gọi khác: Carrier

Tên gọi khác: Vehicle

(Tiếng Việt. Chất trung chuyển)

Chất trung chuyển là thành phần trong công thức làm mỹ phẩm có khả năng ảnh hưởng đến công dụng, tính ổn định và thời gian phát huy tác dụng của các chất hoạt động cũng như khả năng tiếp nhận chất hoạt động của từng lớp tế bào da. Ngoài ra, chất trung chuyển còn quyết định khả năng thâm nhập sâu vào da của sản phẩm.


Top