Chloresteric esters

Tên gọi khác: Chloresteric esters

Chloresteric esters– một dẫn xuất cholesterol. Xem thêm cholesterol


Top