Cloleth 24

Tên gọi khác: Cloleth 24

Cloleth 24– là một chất nhũ tương hóa, được xem là nguyên liệu thô không gây nổi mụn. nó được dùng trong quá trình làm ẩm da. Là polyethylene glycol ether của cholesterol.


Top