• Từ điển về da
  • Chi tiết : Clove oil (Eugenia caryophyllus, Caryophyllus aromaticus, Syzygium aromaticum)

Clove oil (Eugenia caryophyllus, Caryophyllus aromaticus, Syzygium aromaticum)

Tên gọi khác: Clove oil (Eugenia caryophyllus, Caryophyllus aromaticus, Syzygium aromaticum)

Clove oil (Eugenia caryophyllus, Caryophyllus aromaticus, Syzygium aromaticum)– dầu đinh hương– được xem là chất sát khuẩn và làm lành vết thương với tác động sát trùng mạnh. Dầu đinh hương cũng được chỉ định như chất gây tê ở một khu vực nhất định. Dựa vào phần thực vật mà dầu được chiết xuất (chồi, hoa, lá hay thân) nó có thể bổ dưỡng, có tính làm se da, cải thiện bề mặt và cảm giác da, và giúp tạo mùi thơm trong mặt nạ. eugenol là chất chính trong dầu đinh hương và có nhiều lợi ích điều trị bệnh. Loại dầu này được chiết xuất từ chồi, hoa, thân và lá của các cây xanh nhỏ. Nó có thể gây kích ứng da mạnh khi dùng ở nồng độ cao mặc dù ở dạng loãng, nó gần như không gây hại.


Top