Cocamide DEA

Tên gọi khác: Cocamide DEA

Cocamide DEA– một chất làm đặc và tạo độ nhớt cho hệ thống bề mặt mỹ phẩm. nó được thêm vào các chất làm sạch da dạng lỏng của lauryl sunfate nhằm giúp ổn định bọt xà phòng và tạo bọt.


Top