Crambe abyssinica seed oil

Tên gọi khác: Crambe abyssinica seed oil

Crambe abyssinica seed oil– dầu hạt crambe – là một chất làm mềm da không nhớt, nó giúp cải thiện cảm giác da và khả năng tạo độ ẩm. Nó là một thành viên trong họ mù tạc


Top