DEA dihydroxypalmityl phosphate

Tên gọi khác: DEA dihydroxypalmityl phosphate

DEA dihydroxypalmityl phosphate – là một nhũ tương.


X
Top