Decyl polyglucose

Tên gọi khác: Decyl polyglucose

Decyl polyglucose – một chất hoạt động bề mặt không ion với tính tạo bọt tốt. Chất này có tác động cực kì nhẹ với mắt và da. Người ta có được nó từ các nguyên liệu thô có nguồn gốc tự nhiên từ các nguồn tài nguyên phục hồi được mặc dù điều này phụ thuộc vào các nhà cung ứng.


X
Top