Diisocetyl dodecanedioate

Tên gọi khác: Diisocetyl dodecanedioate

Diisocetyl dodecanedioate – là chất làm mềm da giúp cải thiện cảm giác và bề mặt da. Nó cũng được đưa vào các chất điều chế mỹ phẩm nhằm mang lại tính chất của một nhũ tương hay chất hoạt động bề mặt.


Top