Dimethicone copolyol phosphate

Tên gọi khác: Dimethicone copolyol phosphate

Dimethicone copolyol phosphate – là một nhũ tương.


Top