Glyceryl mono-isostearate (glyceryl isostearate)

Tên gọi khác: Glyceryl mono-isostearate (glyceryl isostearate)

Glyceryl mono-isostearate (glyceryl isostearate)– một isostearate acid thường được đưa vào quá trình điều chế mỹ phẩm như chất làm mềm da.


Top