Hydrocotyl extract

Tên gọi khác: Hydrocotyl extract

Hydrocotyl extract– chiết xuất hydrocotyl – xem chiết xuất rau má.


Top