Hydrolyzed albumen

Tên gọi khác: Hydrolyzed albumen

Hydrolyzed albumen– phần lòng trắng trứng bị thủy phân. Xem trứng bị thủy phân.


Top