Hydrolyzed lupine protein

Tên gọi khác: Hydrolyzed lupine protein

Hydrolyzed lupine protein– protein đậu lupin bị thủy phân– có thể giúp tăng cường sự tổng hợp protein thượng bì và lipid. Nó cũng được biết với việc giới hạn sự thoát nước qua biểu bì và tăng cường chức năng rào cản của da. Giàu glutamine peptide và oligosaccharide, nó cũng được đưa vào các sản phẩm phục hồi, tái tạo và hydrating da. Xem thêm chiết xuất đậu lupin.


Top