Hydrolyzed serum proteins

Tên gọi khác: Hydrolyzed serum proteins

Hydrolyzed serum proteins– protein huyết thanh bị thủy phân– là một chất hình thành màng và dưỡng ẩm da nhằm giảm bớt thoát hơi nước qua biểu bì và có tính chống kích ứng. Nó cũng rất bổ dưỡng với các tế bào. Xem thêm protein động vật bị thủy phân; protein huyết thanh.


Top