Hydroxydecyl ubiquinone

Tên gọi khác: Hydroxydecyl ubiquinone

Hydroxydecyl ubiquinone– một chất chống oxi hóa hiệu nghiệm. Xem thêm idebenone.


Top