Lanolide

Tên gọi khác: Lanolide

Một dẫn xuất thực vật thay thế cho lanolin. Người ta tin rằng đây là một sự thay thế có lợi, vì không có sự hiện diện của thuốc bảo vệ thực vật, các thành phần chống ký sinh trùng, và kim loại nặng. Những thứ này có thể hiện diện trong lanolin và gây ra khá nhiều vấn đề trong ngành công nghiệp mỹ phẩm.


Top