Lauryl diethylenediaminoglycine

Tên gọi khác: Lauryl diethylenediaminoglycine

Một nguyên liệu điều hòa da hiện diện để có ứng dụng nhiều hơn trong các công thức chăm sóc tóc, đóng vai trò như một chất chống tĩnh điện.


Top