Lauryl glucoside

Tên gọi khác: Lauryl glucoside

Một chất hoạt động bề mặt nhẹ.


X
Top