Lauryl sarcosine

Tên gọi khác: Lauryl sarcosine

Một chất hoạt động bề mặt cho các công thức mỹ phẩm.


Top